Клинико-диагностическая лаборатория – ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНА
Об отделенииСпециалистыПрейскурант

Клиникалық диагностикалық зертхана зертеулердің кең спектрін орындайды:

 • Биохимиялық
 • Гематологиялық
 • Коагологиялық
 • Жалпы клиникалық
 • ИФА- қалқанша бездің гормондары
 • Микробиологиялық (стерилділікке арналған қан, антибиотикалық сезімталдылықа арналған бактериологиялық зертеулер; қақырықтың, зәрдің, кеуде, мұрын, ауыз қуыстарынан алынған сұйықтықтады бактериологиялық зертеуге; қаннан,нәжіс және жарақаттан алынған жағындыны бактериологиялық зертеуге; жабық бөлмедегі ауаны бактериологиялық зертеуге; шайындылардың залалсыздығын бактериологиялық зертеу; тұрмыстық заттардан жұғынды алу, зерттеу ).

Талдауға биологиялық материалдарды қабылдау уақытты 800ден 1200ге дейін жүргізіледі, талдау нәтижелері сол күні КДО бөлімінде рәсімдік бөлмеде беріледі. Күрделі талдау нәтижелері (қалқанша без гормондары) және микробиологиялық зертеулер 3 және 5 күнен кейін беріледі. Сонымен қатар талдау нәтижелерін пациенттің электрондық поштасына немесе уат сап желісіне жіберу мүмкіндігі бар.

Клиникалық-диагностикалық зертхана зертханалық техника аналитикалық технологиялар саласындағы әлемдік жетекші өндірісінің заманауи жабдықтарымен жабдықталған:

 • «АU- 480», «Bekman Coulter» (США), «Cobas Integra – 400» (Германия) – биохимиялық анализаторлар;
 • «SISMEX» (США + Германия) – коагулометр;
 • «АBL-flex» «Radiometer» (Дания) – қанның қышқыл- негіз жағыдайын анықтау;
 • «Walk Away 40bs SI» микробиологиялық анализатор (Венгрия);
 • «AUTION ELEVEN AE-4020» (Япония), несеп анализаторы;
 • «Chem Well 2900» США, ИФА – анализатор;

«Minday BC-3600», «Minday BC-5800», (Китай), «V- COUNTER» – «Vision» (Германия) – гематологиялық анализаторлар. Бұл анализаторлар жоғары дәлділік пен аналитикалық сенімділікке ие бола отырып, бұл талдағыштар үлкен мүмкіншілігіне ие:

 • Ағымды қажеттіліктерге сәйкес зертхана жұмысын ұтымды ұйымдастыру.
 • Зерттеу процесіне адам факторының әсерін барынша жою.
 • Зерттеу сапасын жақсартуға қол жеткізу.
 • Зертхананың рентабелдігін арттыру және зерттеу нәтижелерін беру уақытын Қысқарту.

Бөлімшеде күн сайын клиникалық зертханалық зертеулердің сапасына зертханаішілік бақылау жүргізіледі. Сонымен қатар клиникалық-диагностикалық зертхана АҚШ-тың EQAS халықаралық бағдарламасы бойынша сапаны сыртқы бақылауға белсенді қатысады.

Біздің жұмысымыз және сыртқы сапаны бақылау жүйесі 5 бағдарламада сертификатталған.

EQAS халықаралық сапа сертификаты (АҚШ)

 • Гематология
 • Клиникалық биохимия
 • Коагулогия
 • КЩС
 • Зәрдің жалпы талдауы

КДЛ құрамына бірегей бөлімше – клиникалық микробиология кіреді, ол сізге қоздырғышты, микробтық көрністі анықтауға және қажетті антибиотикті таңдауға, сондай-ақ зеңдік саңырауқұлақ қоздырғыштын анықтауға және зеңге қарсы препаратарға сезімталдықты анықтауға көмектеседі. Клиникалық – диагностикалық зертхана зертеулердің нақтылығы мен дәлдігіне кепілдік береді.

Полная информация об этом отделении скоро появится на сайте. Пожалуйста, ожидайте

Поиск услуги в прейскуранте:

Наименование услуг Единица измерения Сумма (тг.)
Электрокардиограмма ЭКГ Процедура 1500
Энцефалография компьютерная Процедура 3500
Спинография Процедура 2970
Электрокардиограмма ЭКГ с нагрузкой Процедура 3080
Суточное мониторирование ЭКГ Процедура 7000
Суточное мониторирование АД Процедура 6000
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток Исследование 1800
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток Исследование 1500
Определение Гемотокрит Исследование 1200
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом Исследование 1000
Определение СОЭ Исследование 540
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом Исследование 700
Определение Ретикулоцита Исследование 700
Исследование мочи общеклиническое( Общий анализ мочи) ручным методом Исследование 1200
Анализ мочи по Нечипоренко (ручным методом) Исследование 1340
Определение желчных пигментов в моче на анализаторе Исследование 1000
Анализ мочи на желчные пигменты на анализаторе (ручным методом) Исследование 800
Анализ мочи на ацетон Исследование 2300
Анализ мочи на сахар Исследование 1000
Кровь на толстую каплю Исследование 1500
Анализ уригенитального мазка Исследование 1500
Кал на скрытую кровь Исследование 1200
Экссудат и транссудат Исследование 1200
Спинно-мозговая жидкость Исследование 1500
Анализ крови на микрореакцию Исследование 760
СР реактивный белок Исследование 900
Определение по системе резус – прямая проба Кумбса Исследование 3651
Определение по системе резус – непрямая проба Кумбса Исследование 2559
Определение группы крови и резус фактора Исследование 900
Определение АСЛО Исследование 900
Определение ревмофактора (количественный) Исследование 900
Анализ крови на определение общего белка Исследование 900
Кровь на определения альбумина Исследование 1000
Анализ крови на определение глюкозы Исследование 900
Анализ крови на определение мочевины Исследование 900
Кровь на определения креатинина Исследование 900
Проба Реберга Исследование 1500
Определение АЛТ Исследование 900
Определение АСТ Исследование 900
Определение Щелочной фасфотазы в крови Исследование 1100
Кровь на определения билирубина Исследование 900
Гаммаглутаминтрансфераза в крови (ГГТ) Исследование 1200
Анализ крови на определение Альфа амилазы Исследование 1200
Анализ мочи на диастазу Исследование 1660
Определение холестерина в крови Исследование 1000
Определение тропанина в крови Исследование 3590
Определение ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) Исследование 1400
Определение ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) Исследование 1500
Определение Триглицериды в крови Исследование 1500
Определение Лактатдегидрогеназа в крови (ЛДГ) Исследование 1500
Определение мочевой кислоты в крови Исследование 1500
Определение железа в крови Исследование 3000
Определение ферритина в сыворотке крови Исследование 1600
Определение фосфора в сыворотке крови Исследование 1300
Определение Паратгормона Исследование 3000
Коагулограмма протромб.индекс Исследование 1090
Определение ПВ + ПТИ МНО в плазме крови Исследование 1090
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови Исследование 700
Коагулограмма тромботест Исследование 850
Коагулограмма этаноловый тест Исследование 1600
АЧТВ Исследование 900
МНО Исследование 1090
Определение д-димера Исследование 3500
Свертываемость крови по Сухореву Исследование 1200
Кислотно-щелочная состояния (КЩС) Исследование 3600
Электролиты в крови (К,Са,Na,Cl) Исследование 2100
Маркеры гепатита В и С Исследование 3500
Гормоны ТТГ Исследование 1300
Гормоны общий Т3 Исследование 1300
Гормоны свободный Т3 Исследование 1300
Гормоны общий Т4 Исследование 1300
Гормоны свободный Т4 Исследование 1300
Гормоны Анти-ТГ Исследование 1300
Гормоны прогестерон Исследование 1300
Гормон кортизол Исследование 1300
Гормон тестостерон Исследование 1300
Гормон эстрадиол Исследование 1300
Гормон инсулин Исследование 2300
Гормоны Анти-ТПО Исследование 1300
Исследования на бруцеллез Исследование 1300
Гликолизированный гемоглобин Исследование 2300
Гепатит В (количественный метод) Исследование 7590
Гепатит С (количественный метод) Исследование 8590
Мазок из раны+ чувствительность к антибиотикам Исследование 3370
Синовиальная жидкость + чувствительность к антибиотикам Исследование 2530
Плевральная жидкость + чувствительность к антибиотикам Исследование 2530
Мокрота на бак посев+ чувствительность к антибиотикам Исследование 3370
Мазок из зева и уха на наличие флоры + чувствительность к антибиотикам Исследование 3260
Моча на бак посев + чувствительность к антибиотикам Исследование 3355
Мазок из цервикального канала на бак посев + чувствительность к антибиотикам Исследование 2460
Кровь на стерильность Исследование 1830
Кровь на гемо культуру Исследование 1815
Исследования воздуха седиметационным методом Исследование 2560
Смывы на стерильность (руки специалистов, операционное поле, инструментарий, перевязочные материалы, спецодежда) Исследование 1820
Смывы на обсеменённость (руки специалистов, спецодежда, объекты внешней среды) Исследование 2500
Обсеменённость верхних дыхательных путей (носительство золотистого стафилококка) Исследование 2500
Клинико-диагностическая лаборатория